Αρχική / Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική αφορά δύο επίπεδα.

α) Σε ένα πρώτο επίπεδο, τη συνεργασία της Ψυχολόγου με τους γονείς ώστε να επεξεργαστούν και κατανοηθούν βασικά θέματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την υγεία του παιδιού και της οικογένειας. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία και καλούμαστε να δούμε προβληματικές της οικογένειας σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι οι γονείς ήταν και αυτοί κάποτε παιδιά και κουβαλάνε ένα παρελθόν που ενδεχομένως τους επηρεάζει με τρόπο που τους είναι άγνωστος. Σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να το θέλουν, παρουσιάζουν αντιστάσεις που μπορεί να μπλοκάρουν την καλυτέρευση του παιδιού τους. Αυτές τις αντιστάσεις θα πρέπει να τις κατανοήσουμε και να καταλάβουμε την οδύνη που ενδεχομένως φέρουν. Η κατανόηση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
 
β) Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η συμβουλευτική μπορεί να αφορά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και πρακτικά θέματα και γίνεται ανεξάρτητα από το παιδί π.χ. ζητήματα υιοθεσίας, μετακόμιση, θάνατος γονέα, διαζύγιο κ.λ.π. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσουμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το παιδί. Η συμβουλή είναι κάτι πολύ δύσκολο, πολλές φορές οι γονείς λένε ‘τελευταία στιγμή δεν μπόρεσα να το κάνω’, ‘δεν μπόρεσα να το πω όπως το είχα ετοιμάσει’, υπάρχουν θέματα που ξεπερνούν τη συμβουλευτική και πρέπει να δούμε εις βάθος, να τα ξεμπλοκάρουμε και να ανοίξουμε νέους δρόμους.