Αρχική / Ενήλικες

Ενήλικες

To άτομο δεν είναι μια απομονωμένη μονάδα αλλά γίνεται αντιληπτό μέσα από ένα σύστημα ανθρωπίνων σχέσεων, συνθηκών και πολιτισμικών πλαισίων.

Σ’ αυτό το σύστημα των ανθρωπίνων σχέσεων, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα σύνολο εκφράσεων για να έρθουν σε επαφή με τους άλλους μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης. Η πράξη της επικοινωνίας είναι ουσιώδης για την ανθρώπινη ανάπτυξη και προκύπτει από μια κοινωνική διαδικασία. Η ατομική εμπειρία, η ταυτότητα του ατόμου και πολλές άλλες πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης γίνονται αντιληπτές με βάση τους άλλους.
 
Ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου είναι άρρηκτα συνυφασμένος και αλληλοεπιδρά εντός του πολιτισμικο-κοινωνικού περιβάλλοντος. Το άτομο από την παιδική του ηλικία καταλαβαίνει τον φροντιστή του και συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσα από μια σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η ψυχή και η συνείδηση δεν είναι αποκομμένες από αυτή τη σχέση, η οποία είναι συνεχώς υπό διαπραγμάτευση.
 
Μιλάμε λοιπόν για ενδοψυχικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις που μπορεί να χαρακτηρίζονται από συμβάντα τα οποία έπαιξαν ή παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ατόμου. Ακόμη και η ίδια έννοια της ψυχικής νόσου γίνεται αντιληπτή με βάση τις σχέσεις μας με άλλα άτομα, αλλά και με βάση το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της/του επιστήμονα Ψυχολόγου είναι διττός. Αφενός η αποκατάσταση και επανόρθωση και αφετέρου, η καλλιέργεια των ιδιαίτερων χαρισμάτων του ατόμου, τα οποία φέρει ως μοναδικό πλούτο. Σε αυτή τη βάση, το άτομο αποκτά υπόσταση και ενοποίηση των διαιρεμένων κομματιών του εαυτού του.