Αρχική / Νέα / Το αγοράκι μας θέλει να είναι κορίτσι!

Το αγοράκι μας θέλει να είναι κορίτσι!

Το αγοράκι μας θέλει να είναι κορίτσι!

 Το αγοράκι μας θέλει να είναι κορίτσι!

 
Συχνά οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός ότι το αγόρι τους παρουσιάζει μια ιδιαίτερη επιθυμία για το άλλο φύλο. Αυτή η ιδιαίτερη επιθυμία του αγοριού αφορά ένα σύνολο συμπεριφορών που αφορούν το θηλυκό φύλο.
 
Οι γονείς θα πρέπει να ανησυχήσουν όταν το αγοράκι τους είναι πάνω από τεσσάρων χρονών και αυτές οι συμπεριφορές αποκτούν μια οργανωμένη μορφή.
 
Αυτή η οργανωμένη μορφή έχει διάρκεια, χαρακτηρίζεται από έντονη επιθυμία για το άλλο φύλο και ταυτόχρονα από έντονη δυσχέρεια στο δικό του φύλο.
 
Η επικοινωνία και ο λόγος του παιδιού χαρακτηρίζεται από αναφορές επιθυμίας να ανήκει στο θηλυκό φύλο και αυτό είναι κάτι που το μεταφέρει στο παιχνίδι. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού οι γονείς συχνά παρατηρούν την έντονη παραστατικότητα του παιδιού που εκδηλώνεται μέσα στις δυνατότητες που παρέχει το παιχνίδι .
 
Η επιστήμη της ψυχολογίας διακρίνει το φύλο του ανθρώπου ανάμεσα στο βιολογικό φύλο και στο κοινωνικό φύλο. Το βιολογικό φύλο αφορά στην βιολογία του σώματος και στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τη γέννηση. Το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στα κοινωνικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, στα στερεότυπα και στους ρόλους του φύλου που διαπλάστηκαν μέσα στον πολιτισμό.
 
Η ταυτότητα του φύλου είναι σχέση και δεν θα πρέπει να τη δούμε έξω από το πεδίο των σχέσεων που αφορούν τη σχέση: άτομο-φύλο-πολιτισμός.