Αρχική / Νέα / Έμμονες Ιδέες

Έμμονες Ιδέες

Έμμονες Ιδέες

 Έμμονες Ιδέες!

 
Η έμμονη ιδέα είναι δυνατό να επηρεάσει το άτομο σε όλους τους βασικούς άξονες της ζωής του, ταυτόχρονα προκαλεί μια αλλαγή στην καθημερινότητά του, καθώς το άτομο σταδιακά εισάγεται σε έναν ‘ανατροφοδοτούμενο κύκλο πόνου’.
 
Το άτομο νιώθει ανήμπορο να απαλλαγεί από την έμμονη σκέψη, την ιδέα, την επερχόμενη αμφιβολία, με αποτέλεσμα την κυριαρχία του από αυτή. Η έμμονη ιδέα κορυφώνεται σε πολλαπλούς τύπους συμπεριφορών, κυρίως, συμπεριφορών αποφυγής.
 
Η έμμονη ιδέα μας φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά ερωτήματα, όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για την ποιότητα των σχέσεων των ανθρώπων, μιας σχέσης που διαπερνά όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
 
Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί κάποιες εμμονές είναι πιο συχνές σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και σε άλλα όχι. Η εμμονή λ.χ. της καθαριότητας εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια από ότι στο δυτικό πολιτισμό; Τι αντιπροσωπεύουν οι εμμονές; Τι τύπους σχέσεων εκφράζουν; Ποιο τραύμα;
 
Η επίμονη ιδέα που εισβάλει στο άτομο, αφενός, το φέρνει σε μια ρήξη με τον εαυτό του και αφετέρου, σε μια ρήξη με το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο.
 
Η απομυθοποίηση της ιδέας αποκτά ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον όταν προσεγγίζεται μέσα από τη σχέση: άτομο-τραύμα-πολιτισμός. Μία σχέση που διαπερνά την περιορισμένη έννοια του ατόμου!